Szkolenia online dot. pomocy materialnej i świadczeń dla studentów

9 października (sob) zapraszamy członków komisji stypendialnych oraz zainteresowanych samorządowców na szkolenie, które odbędzie się w godzinach 9:00-16:00, z tematyki pomocy materialnej oraz świadczeń dla studentów.

Formularz zapisów (klik)

 

Obowiązuje limit 3 osób na uczelnię!

 

Prowadzący szkolenie wskaże na podstawę prawną i jej prawidłową interpretację.

Szkolenia odbędą się w formie grywalizacji.

Plan szkolenia:

  • Świadczenia dla studentów w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga;
  • Pandemia koronawirusa a świadczenia dla studentów;
  • Najważniejsze zmiany w zakresie świadczeń dla studentów;
  • Kluczowe przepisy Ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  • Regulamin świadczeń dla studentów;
  • Postępowanie administracyjne w sprawach stypendialnych;
  • Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych;
  • Dyskusja na temat modeli funkcjonowania komisji stypendialnych;
  • Wskazówki dotyczące usprawnienia działania komisji stypendialnych.