Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Uczelnie badawcze z elity szkół

Dwa spośród trzech zespołów ekspertów, które wygrały konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przygotowanie założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawy 2.0) – zespoły z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz z Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, Uniwersytetu SWPS – proponują nowy podział szkół wyższych: na uczelnie badawcze, badawczo-dydaktyczne oraz dydaktyczne (zawodowe).

Kryterium podziału między uczelnie badawcze i badawczo-dydaktyczne jest w tych projektach liczba wydziałów/jednostek danej uczelni posiadających kategorie A i A+ przyznane w tzw. ocenie parametrycznej.

Ocena ta ma jednak wiele wad. Jest to bardzo przybliżona i upraszczająca metoda, niepozwalająca na zweryfikowanie prawdziwych różnic jakościowych między wydziałami, a także jest nieadekwatna przy ocenie mniejszych jednostek, szczególnie tych, w których tematyka badań jest zróżnicowana.
Artykuł “Uczelnie badawcze z elity szkół” dostępny na www.rzeczpospolita.pl