Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

UŁATW TO – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na kampusach Uczelnianych

Fundacja „Instytut Innowacyjnej Nauki” wraz z Forum Uczelni Technicznych podjęło działania nad organizacją pierwszej konferencji poświęconej tematyce obecnego stanu zagospodarowania oraz przystosowania przestrzeni i możliwości kampusów szkół wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Konferencja zakłada wypracowanie pewnych konkretnych rozwiązań wynikających ze specyfiki danej uczelni w celu ułatwienia codziennego funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością.

Projekt pod nazwą „UŁATW TO – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na kampusach Uczelnianych” został skierowany do samorządów studenckich, studentów z niepełnosprawnościami oraz pracowników uczelni zajmujących się zapewnieniem niezbędnych ułatwień funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach technicznych.

Link do wydarzenia