Uzupełniający nabór kandydatów na członka Rady Studentów PSRP

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Studentów PSRP, ogłasza się
nabór kandydatów na członka Rady Studentów PSRP.

W celach informacyjnych wskazuje się, że Rada Studentów jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. W skład Rady Studentów wchodzi dwunastu członków oraz Przewodniczący PSRP jako jej przewodniczący. Celem uzupełnienia swojego składu, Rada Studentów PSRP dokona wyboru członka na posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 18.09.2021 roku.

W związku z powyższym prosimy osoby zainteresowane o przesyłanie w formie elektronicznej zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami (formularz zgłoszeniowy, oświadczenia o poparciu kandydata) na adres skrzynki poczty elektronicznej: sekretariat@psrp.org.pl w terminie do dnia 16.09.2021 roku. Przypominamy, że zgodnie z § 69 ust. 5 Statutu PSRP, konieczne jest dołączenie oświadczeń o poparciu kandydata od pięciu przewodniczących uczelnianych organów uchwałodawczych albo wykonawczych organów samorządów studenckich.

Obecność osób, które wyślą swoje zgłoszenie, nie jest wymagana na posiedzeniu Rady Studentów PSRP.

W razie potrzeby i dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biurem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem +48 506 188 880.

Wymagane dokumenty:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o poparciu kadydata

 

Harmonogram wyborów uzupełniających: