VI posiedzenie Rady Studentów – fotorelacja

19 czerwca odbyło się VI posiedzenie Rady Studentów!

Ze swojej pracy od V posiedzenia sprawozdali się:
  • członkowie Rady Wykonawczej,
  • pracownicy Biura PSRP,
  • Rzecznik Praw Studenta,
  • Koordynator zespołu ekspertów ds. studenckich PKA,
  • przedstawiciele w Radzie NAWA oraz Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Przedstawiciele komisji branżowych również zabrali głos, opowiadając o swoich działaniach i planach.
Posiedzenie zakończyła debata dot. nauki zdalnej, w której udział wzięła JM Rektor Politechniki Białostockiej prof. dr hab. Marta Kosior-Kazberuk.
Głównymi tematami, które poruszyliśmy podczas posiedzenia, były regulacje prawne dot. pomocy materialnej,  organizacja zbliżających się projektów, m.in. Krajowej Konferencji oraz Akademii #zaPROJEKTowani, podsumowanie inicjatywy “Młodzi na rynku pracy!”. Rozmawialiśmy również o mobbingu w środowisku akademickim. Temat ten poruszymy podczas zbliżającej się inicjatywy „Akcja reakcja”, o której więcej już niedługo!
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji: