VII posiedzenie Rady Studentów

W miniony weekend (18-19.09) odbyło się VII posiedzenie Rady Studentów!

 

Serdecznie dziękujemy Politechnice Łódzkiej oraz Samorządowi Studenckiemu Politechniki Łódzkiej za gościnę! 

 

Posiedzenie rozpoczęła debata “Koła naukowe i organizacje w popandemicznym świecie”, w której udział wzięły Władze Politechniki Łódzkiej oraz nasi przedstawiciele. 

 

Głównymi tematami, które poruszyliśmy podczas posiedzenia były:

 • regulacje prawne dot. pomocy materialnej,
 • projekty złożone w ramach zadania publicznego pn. “Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”,
 • Forum Kultury Studenckiej,
 • rekrutacja do komisji PSRP,
 • zbliżający się Konwent Przewodniczących oraz gala ProJuvenes.

 

Ze swojej pracy do siódmego posiedzenia sprawozdali się:

 • członkowie Rady Wykonawczej,
 • pracownicy Biura PSRP,
 • Rzecznik Praw Studenta,
 • Koordynator zespołów ekspertów ds. studenckich PKA,
 • przedstawiciele w Radzie NAWA oraz Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Pełnomocnicy Przewodniczącego PSRP.

 

Wybrany został nowy członek Rady Studentów: Krzysztof Pszczółka (Politechnika Krakowska).

Rada Studentów wyraziła również jednogłośnie pozytywną opinię nt. przyjęcia kandydatury:

 • Igi Adamek (Politechnika Gdańska) na członka Rady Wykonawczej oraz Przewodniczącą Komisji ds. projektów,
 • Mikołaja Mika (Łódzka Szkoła Filmowa) na Pełnomocnika Przewodniczącego ds. kultury,
 • Joanny Maruszczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) na przedstawicielkę PSRP w Radzie NAWA.