Wnioski i przesłanie Forum Inżynierów Przyszłości 2020

Zachęcamy do zapoznania się z wnioskami z wydarzenia Forum Inżynierów Przyszłości.

W opracowaniu znajdują się najważniejsze i najciekawsze wypowiedzi ekspertów, którzy podczas 10 godzin wystąpień i paneli dyskusyjnych szukali odpowiedzi na pytania, dotyczące sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Osoby te reprezentowały 3 środowiska: studentów i młodych absolwentów, nauczycieli akademickich oraz pracodawców.