Wspólny Apel KRASP-RGNiSW-PAN-PSRP-KRD w sprawie wyroku TK

Zachęcamy do zapoznania się ze wspólnym apelem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Akademii Nauk, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 r.