Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Wypowiedz się o projekcie ustawy!

W zeszłym tygodniu, podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie, zostały zaprezentowane projekty dwóch ustaw dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki (tj. projekt Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz projekt Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz ogłoszone konsultacje społeczne z tym związane.

 

Wszelkie niezbędne materiały dotyczące reformy nauki i szkolnictwa wyższego (w tym projekty wyżej wymienionych aktów prawnych) znajdują się pod linkiem: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt, natomiast komentarze i opinie przedstawicieli środowiska akademickiego i ekspertów szkolnictwa wyższego nt. projektu Ustawy 2.0 są powszechnie dostępne w Internecie. Zachęcamy przede wszystkim do pogłębionej lektury projektów.

 

W związku z tym, że Parlament Studentów RP zamierza przedstawić swoje opinie w przedmiocie tych projektów, uprzejmie prosimy o przesyłanie swoich uwag na adres opinie@psrp.org.pl w terminie do 3 października 2017 roku do godziny 23:00. Krótki termin wynika z potrzeby późniejszego opracowania przez nas finalnego kształtu naszej opinii oraz poddania jej pod dyskusję oraz głosowanie Rady Studentów.