Wystartowała rekrutacja do programu MOST

Program MOST od 20 lat  umożliwia studiowanie w jednym z niemal 30 najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Studenci mają możliwość wyboru z prawie 1200 ofert studiów licencjackich, 1000 studiów magisterskich i 50 inżynierskich. Ponadto, studenci studiów jednolitych magisterskich mają możliwość skorzystania z programu, jak również doktoranci. 

MOST to możliwość realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta i wyboru dodatkowych zajęć dydaktycznych związanych z zainteresowaniami. Ponadto MOST umożliwia prowadzenie badań oraz stwarza możliwości nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu czy katedry.

W ramach wyjazdu możliwe jest studiowanie nie tylko na tym samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym. Skorzystanie z oferty programu jest możliwe nawet wtedy, gdy student korzystał z Programu Erasmus+. 

Kto może skorzystać z programu?

O uczestnictwo w programie może się ubiegać student po zakończeniu:

 • drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, 
 • drugiego semestru studiów na I stopniu;
 • pierwszego semestru na II stopniu. 

Gdzie znaleźć informacje o programie?

Informacje o programie znajdują się na dedykowanej stronie internetowej: https://most.amu.edu.pl

 

 

 

Proces rejestracji:

 1. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 2. Wygeneruj wniosek.
 3. Zaloguj się na swoje konto w systemie USOS.
 4. W zakładce podania wybierz opcję: Podanie o przyjęcie na program MOST – zostanie ono automatycznie przekierowane do zaopiniowania przez Dziekana i przekazane do Prorektora ds. studenckich i kształcenia.
 5. Pamiętaj, aby do podania dołączyć wygenerowany wniosek z systemu IRK MOST.
 6. Do podania możesz także dołączyć list motywacyjny. Informacje w nim zawarte mogę być dodatkowym atutem w procesie rekrutacji.
 7. O uzyskaniu zatwierdzenia wniosku przez Prorektora ds. studenckich i kształcenia i przesłaniu go do Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia zostaniesz poinformowany przez system USOS.
 8. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach w programie IRK MOST.