X posiedzenie Rady Studentów

W ostatnią sobotę (11 grudnia) odbyło się X posiedzenie Rady Studentów!

Z powodu rozwijającej się sytuacji pandemicznej oraz zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, posiedzenie odbyło się w formie zdalnej 😷

Głównymi tematami, które poruszyliśmy podczas posiedzenia były:

 • podsumowanie minionych i trwających projektów, m.in.: Studenckie prawa – jasna sprawa, Indywidualizacja programu kształcenia jako jedno z praw
  studenta, Strefa Komfortu – wsparcie psychologiczne, Konferencja pomocy materialnej, XXIX Konwent Przewodniczących, IX Gala Nagród Środowiska
  Studenckiego “Pro Juvenes”;
 • plany na rok 2022 wraz z omówieniem konspektu II edycji projektu „Młodzi na rynku pracy”;
 • dyskusja nt. elektronicznych legitymacji studenckich.

Ze swojej pracy sprawozdali się:

 • członkowie Rady Wykonawczej,
 • pracownicy Biura PSRP,
 • Rzecznik Praw Studenta,
 • Koordynator zespołu ekspertów ds. studenckich PKA,
 • przedstawiciele w Radzie NAWA oraz Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciele komisji branżowych również zabrali głos, opowiadając o swoich działaniach i planach.

Było to ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Studentów!