XIV posiedzenie Rady Studentów

20 kwietnia 2022 roku odbyło się XIV posiedzenie Rady Studentów w trybie zdalnym. Głównym tematem, który poruszyli uczestnicy podczas posiedzenia było podsumowanie XXVII Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów RP, która odbyła się w terminie 7-10 kwietnia w Zakopanem.

Ze swojej pracy sprawozdali się:

  • członkowie Rady Wykonawczej,
  • pracownicy Biura PSRP,
  • Rzecznik Praw Studenta,
  • Koordynator zespołu ekspertów ds. studenckich PKA,
    przedstawiciele w Radzie NAWA oraz Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przedstawiciele komisji branżowych również zabrali głos, opowiadając o swoich działaniach i planach.