XXVI Zjazd Delegatów – Sesja Zwyczajna
Zgodnie ze Statutem PSRP na stronie https://bip.psrp.org.pl/ pojawiło się Zarządzenie Przewodniczącego w sprawie zwołania sesji zwyczajnej Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów RP.

Od 10 listopada do godz. 10.30 dnia 25 listopada (środa) 2020 r. będą przyjmowane zgłoszenia delegatów na sesję Zjazdu Delegatów PSRP. Kwestie wyboru delegata spośród przedstawicieli samorządu studenckiego danej uczelni powinny być uregulowane w regulaminie samorządu studenckiego i są kwestią wewnętrznych rozwiązań.
Do 14 listopada 2020 roku należy zgłaszać kandydatury na Przewodniczącego PSRP wraz z życiorysem i programem wyborczym kandydata do Biura PSRP.
Zjazd odbędzie się 28 listopada (sobota) 2020 r. Rozpocznie się o 10.30. Ze względu na ograniczenia wynikającymi ze stanu epidemii oraz przepisów prawa powszechnego, na podstawie uchwały Rady Studentów, Zjazd Delegatów odbędzie się w formie online.