XXVII Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej!

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Nr 1/10/2022 z dnia 28.10.2022 roku w sprawie zwołania sesji zwyczajnej Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że zjazd odbędzie się w dniu 25 listopada br. o godzinie 17:00 w formie stacjonarnej w Warszawie.

Zgłoszenia Delegatów będą przyjmowane od 9.11.2022 do 22.11.2022 (do godz. 17:00) przez Prezydium Zjazdu na dedykowanej do tego stronie internetowej.

Podczas sesji zwyczajnej Zjazdu nastąpi:

  •  przedstawienie przez Przewodniczącego PSRP i przyjęcie lub odrzucenie przez delegatów na sesję Zjazdu sprawozdania łącznego z działalności Rady Studentów PSRP, Rady Wykonawczej PSRP, Rzecznika Praw Studenta PSRP oraz osób wybranych, powołanych lub delegowanych przez organy PSRP w kadencji 2021-2022;
  • przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PSRP i przyjęcie lub odrzucenie przez delegatów na sesję Zjazdu sprawozdania Komisji Rewizyjnej PSRP w kadencji 2021-2022;
  • wybór Przewodniczącego PSRP, Rady Studentów PSRP i Komisji Rewizyjnej PSRP na kadencję 2023-2024;
  • zaopiniowanie kandydatów na Wiceprzewodniczących PSRP oraz członków Rady Wykonawczej PSRP na kadencję 2023-2024.

Kalendarz wyborczy znajdziesz tutaj: https://bip.psrp.org.pl

W związku ze zwołaniem przez Przewodniczącego PSRP sesji zwyczajnej ogłasza się nabór na członków Prezydium Zjazdu Delegatów PSRP.