Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Za co uczelnie karzą studentów

Komisje dyscyplinarne wydalają z uczelni za fałszowanie dokumentów. Za bójki grozi najwyżej nagana.

Ściąganie na egzaminach, fałszowanie podpisów w indeksie, plagiaty prac zaliczeniowych i bójki w akademikach. Za takie przewinienia studenci najczęściej trafiali przed uczelniane komisje dyscyplinarne w ubiegłym roku. Kary wydalenia zapadają jednak wyjątkowo.

Komisja dyscyplinarna wszczyna postępowanie na wniosek uczelnianego rzecznika dyscyplinarnego. Wcześniej musi on przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Komisja może wymierzyć karę: upomnienia, nagany, nagany z ostrzeżeniem, zawieszenia w określonych prawach studenta na czas do jednego roku, aż po wydalenie z uczelni.

[button link=”http://prawo.rp.pl/artykul/793802,1101573-Postepowanie-dyscyplinarne–za-co-uczelnie-karza-studentow.html”]Za co uczelnie karzą studentów[/button]