Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Zbieramy Studenckie Założenia do Ustawy 2.0

Środowisko akademickie czeka gruntowana reforma, przygotowywana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zespoły mające wypracować założenia do Ustawy 2.0 głównie skupiły się na perspektywie środowiska naukowego oraz kadry akademickiej, nie poruszając szerzej kwestii dot. studentów, a w niektórych wypadkach postulowały ograniczenia naszych praw. W związku z tym Parlament Studentów RP powołał własny zespół, który przygotuje studenckie założenia oraz przekaże je do Ministerstwa NiSW. Pierwszym etapem prac Zespołu będzie zbadanie potrzeb środowiska studenckiego.

Kluczowym jest dla nas, by Studencki Projekt Założeń do Ustawy 2.0 reprezentował interesy całego środowiska, uwzględniał kwestie najważniejsze dla poszczególnych branż, jednocześnie zakładając model, który pozwoli na dynamiczny rozwój polskiego szkolnictwa wyższego. Z tego względu kierujemy zaproszenie do wszystkich studentów, komisji branżowych PSRP, organizacji studenckich, samorządów studenckich, kół naukowych, stowarzyszeń oraz wszelkich innych zrzeszeń studentów, by przygotowały i przesłały nam informacje, jak według nich powinno wyglądać polskie szkolnictwo wyższe.

Prosimy o odniesie się w trzech aspektach, najpierw stwierdzając, czy obecne rozwiązania wymagają zmian, a jeśli tak, to jak powinny takowe wyglądać? Oczywiście jesteśmy też otwarci na wszelkie opinie całkowicie nie związane z niżej wymienionymi kwestiami, a ważnymi dla Was.

 • Kwestie ogólne, takie jak:
  • ustrój uczelni,
  • narzędzia i formy współtworzenia szkolnictwa wyższego przez studentów,
  • ogólnopolskie struktury samorządności studenckiej,
  • partycypacja studentów w organach kolegialnych,
  • samorząd studencki na uczelni.
 • Sprawy dydaktyki i jakości kształcenia, czyli kwestie kluczowe dla wartości studiowania na polskich uczelniach:
  • ewaluacja prowadzenia zajęć, jej okresowość i wpływ oceny studentów na ocenę okresową nauczycieli akademickich,
  • programy studiów, ich projektowanie, prawne wdrażanie i wprowadzanie zmian,
  • formy prowadzenia zajęć w tym e-learning, nowoczesne formy (SCL, PBL),
  • prawa studentów, indywidualizacja procesu kształcenia
  • internacjonalizacja studiów, udział w wymianach nie tylko na podstawie programu Erasmus+, udział studentów w badaniach i stażach międzynarodowych,
  • kierunki międzyuczelniane i ich organizacja, zasady rekrutacji, rodzaj dyplomu.
 • Pomoc socjalna, czyli rozwiązania prawne realizujące nasze konstytucyjne prawo dostępności do nauki, m. in. dotyczące:
  • domów studenckich,
  • pomocy materialnej w formie stypendiów,
  • funduszu pomocy socjalnej,
  • osób z niepełnosprawnością.

Na Wasze opinie czekamy do końca 24 marca pod adresem opinie@psrp.org.pl. W trakcie miesiąca będziemy także publikowali kolejne kwestie, o jakie chcielibyśmy się Was zapytać. Prosimy o jak najszerszy angaż, gdyż jest to najważniejszy moment, gdzie możemy wyrazić nasze zdanie.