Zmiany w zakresie funkcjonowania bibliotek

Dzięki interwencji Parlamentu Studentów RP udało się zmodyfikować przepisy dotyczące funkcjonowania bibliotek!
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. wprowadza możliwość udostępniania zbiorów pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przepisy te obowiązują do dnia 27 grudnia 2020 r. i dotyczą bibliotek publicznych oraz naukowych.
Jest to odpowiedź na list Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP, skierowanego w dniu 22 listopada do Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Premiera. Funkcjonowanie bibliotek to niezbędny element akademickiego ekosystemu.