"W jakiej więc wysokości opłaty „za korzystanie z domu studenckiego” (zw. dalej DS) może pobierać uczelnia publiczna? (...) nie można uznać, iż z samego przyznania prawa pierwszeństwa zakwaterowania w DS student zmuszony jest ponosić opłatę. Wiąże go ona dopiero, gdy...