Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

30 Paź

Müller: niezbędne jest ujednolicenie wysokości stypendiów socjalnych

Potrzebna jest ogólna dyskusja na temat dystrybucji środków przeznaczonych na wsparcie dla studentów. Mogłoby być ono lepiej dystrybuowane. Konkretne postulaty zmian powinny jednak wynikać z rzetelnej analizy obecnego systemu – mówi Piotr Müller, przewodniczący Parlamentu Studentów RP. Ważną modyfikacją byłoby np. ujednolicenie wysokości stypendiów socjalnych, ponieważ w tym samym mieście, ale na różnych uczelniach, mogą być one znacząco różne. Czasami wysokość takiego […]

READ MORE

29 Paź

PSRP wspiera Szlachetną Paczkę!

Zostań Wolontariuszem SZLACHETNEJ PACZKI 2013!   Trwa rekrutacja SuperW, czyli wolontariuszy SZLACHETNEJ PACZKI. Co roku do projektu zgłaszają się osoby zainspirowane ideą mądrej pomocy – bohaterowie zmiany społecznej. Tworząc zespół SuperW, łączą biednych i bogatych. Dla 68% wolontariuszy udział w Paczce był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu. SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt jednoczący Polaków w mądrej pomocy rodzinom, które z niezawinionych przyczyn znalazły […]

READ MORE

28 Paź

Krajowe Spotkanie Młodych Kobiet Przedsiębiorczych już 7-9.11.2013 r.

Inicjatywa Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Kobiet Przedsiębiorczych została stworzona przez Fundację Kobieta Aktywna ( www.kobietaaktywna.org). Praktyka pokazuje, że coraz więcej kobiet zakłada swój własny biznes i z sukcesem nim zarządza, jednak aktywność zawodowa pań jest nadal niska. Polskie przedsiębiorcze kobiety nie traktują swojej biznesowej aktywności jako remedium na brak ofert na rynku pracy. Najważniejsza jest dla nich możliwość realizowania własnych pomysłów i marzeń. Są też ostrożne w kwestii podejmowania […]

READ MORE

28 Paź

Nowe prezydium KWSM wybrane!

W dniach 25-27 października 2013r. we Wrocławiu odbyła się LVI Konferencja Komisji. Miała ona charakter sprawozdawczo-wyborczy. Wybrano nowy skład prezydium na rok akademicki 2013/2014. Na przewodniczącą Komisji wybrano ponownie Bogumiłę Sutkowską z domu Gawryłkiewicz (Gdańsk). Wiceprzewodniczącym został Robert Szczepara (Kraków). Pozostali członkowie komisji: Natalia Biega (Lódź) Hubert Janowski (Białystok) Małgorzata Kaplewska (Szczecin) Sprawozdanie z działalności za rok 2012/2013 zostało jednogłośnie przyjęte, a prezydium 2012/2013 […]

READ MORE

26 Paź

PSRP z nowym statutem po XXI Zjeździe

Zakończył się XXI Zjazd Parlamentu Studentów RP, który odbył się 26 października na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Głównym celem zjazdu było przyjęcie nowego Statutu organizacji. Prace nad nowymi regulacjami były poprzedzone konsultacjami społecznymi z samorządami studenckimi. Podczas zjazdu doszło także do przedstawienia sprawozdania z dotychczasowej działalności obecnej kadencji władz PSRP oraz dyskusji nad bieżącymi problemami pojawiającymi się na polskich uczelniach. W celu przyjęcia […]

READ MORE

26 Paź

Studenci UWM masowo rezygnują z drugiego kierunku

Wszystko przez nowelizację Ustawy o szkolnictwie wyższym, która wprowadziła opłaty za studiowanie więcej niż jednego kierunku. Ministerstwo argumentowało, że dzięki zmianom więcej osób dostanie się na studia. Dotychczas student mógł zapisać się na dowolną liczbę kierunków. Jeśli w nich potem nie uczestniczył lub z nich rezygnował, blokował możliwość pobierania nauki innym osobom. Konsekwencje finansowe mają temu zapobiec. Przeciwnicy zwracali jednak uwagę, że nowe przepisy uniemożliwiają podwyższanie […]

READ MORE

24 Paź

Minister nauki źle uzasadnia swoje decyzje stypendialne

Sądy administracyjne wskazują, że zespół oceniający nie powinien uściślać kryteriów przyznawania stypendium zawartych w rozporządzeniu. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia jest za mało szczegółowe. Dlatego zespół do spraw oceny wniosków uchwalił swoje zasady. Znalazła się w nich punktacja za poszczególne osiągnięcia. Na przykład za udział w projektach badawczych prowadzonych przez uczelnię można otrzymać jeden punkt, bez względu na wagę i czas prowadzenia projektu. Tak samo […]

READ MORE

24 Paź

Portal Praw Studenta już doradza żakom

Jak powinna wyglądać umowa między studentem a uczelnią? Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać stypendium socjalne? Kto może otrzymać miejsce w akademiku? Odpowiedzi na takie pytania znajdą czytelnicy Portalu Praw Studenta, dostępnego na stronie: www.prawastudenta.edu.pl. Portal przygotował Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) wraz z Rzecznikiem Praw Studenta. Wewnątrz platformy znalazły się zagadnienia pomocne studentom na każdym etapie ich pobytu na uczelni. Wśród internetowych […]

READ MORE

23 Paź

Lista uczelni zarejestrowanych na XXI Zjazd oraz projekt Statutu

Koleżanki i Koledzy! Delegaci na XXI Zjazd PSRP! Prezydium Zjazdu zakończyło przyjmowanie zgłoszeń na XXI nadzwyczajny Zjazd PSRP. Po analizie formalnej przesłanych zgłoszeń, zdecydowało o przyjęciu zgłoszeń delegatów na XXI Zjazd. Wykaz uczelni wraz z siłą głosów wynikającą z Ordynacji Wyborczej PSRP znajduje się tutaj. Z przyczyn formalnych nie zostały przyjęte zgłoszenia, które nie spełniają wymogów Ordynacji Wyborczej PSRP lub zostały zgłoszone po wymaganym przepisami terminie. Ewentualne […]

READ MORE

17 Paź

Czekamy na kandydatury INTERSTUDENTÓW 2013 – Konkurs PERSPEKTYW

Wybrali Polskę jako miejsce studiów. Do życia akademickiego wnoszą własne pomysły, zaangażowanie, odmienne doświadczenia i perspektywę. Dzięki nim na polskich uczelniach robi się różnorodnie, radośnie i bardziej interesująco. Studentów zagranicznych w Polsce jest już prawie 30 tysięcy. I będzie coraz więcej. My wyróżniamy tych najlepszych. Trwa konkurs INTERSTUDENT 2013 – na zgłoszenia kandydatur najlepszych studentów zagranicznych w Polsce czekamy do 21 października br. Organizowany […]

READ MORE