Aktualności

Miesiąc: Sierpień 2018

Archiwa

Harmonogram wchodzenia w życie przepisów Ustawy 2.0

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce podpisana w środę przez prezydenta wejść ma w życie 1 października br. Zmiany w działaniu uczelni zachodzić będą jednak stopniowo. Szkoły doktorskie pojawią się od roku akademickiego 2019/2020, a wyniki nowej ewaluacji będą...

Konferencja Ekspertów Praw Studenta

Konferencja dedykowana jest dla przedstawicieli samorządów studenckich, którzy zajmują się szkoleniami dla studentów z zakresu praw studenta. W dniach 23-26 sierpnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się V edycja Konferencji.   Wszelkie informacje dot. konferencji...