I Posiedzenie Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej w kadencji 2023-34

Za nami I posiedzenie Rady Wykonawczej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2023-2024. 

Przypominając, Rada Wykonawcza jest najwyższym kolegialnym organem PSRP, wykonującym wszystkie zadania, niezastrzeżone do kompetencji innych organów PSRP. Choć brzmi to dość enigmatycznie, bardzo łatwo jest to wytłumaczyć. W praktyce oznacza to, że Rada Wykonawcza PSRP odpowiada za sprawne i rzetelne działanie całego PSRP oraz jego rozwój na rzecz studentek i studentów w naszym kraju. 

W każdym tak istotnym organie, bardzo ważny jest odpowiedni podział ról, dzięki któremu działalność jednostki odbywa się na najwyższym poziomie. W obecnej kadencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w skład Rady Wykonawczej wchodzą:

 • Przewodniczący – Kewin Lewicki 
 • Wiceprzewodnicząca – Julia Bednarska 
 • Wiceprzewodniczący ds. projektów – Jakub Stefaniak 
 • Członkini RW ds. współpracy zagranicznej – Urszula Lis 
 • Członkini RW ds. prawno-socjalnych – Małgorzata Poszwa 
 • Członek RW ds. ewaluacji – Mateusz Salamon 
 • Członkini RW ds. współpracy z otoczeniem samorządowym – Ewa Staruch 
 • Członek RW ds. dydaktyki i jakości kształcenia – Waldemar Wojna 
 • Członek RW ds. współpracy zewnętrznej – Paweł Zdybel 

Zakres działania Rady Wykonawczej PSRP, choć bardzo szeroki, zamknięty jest w jasno sprecyzowanych ramach. A są nimi, między innymi:

 • reprezentowanie PSRP na zewnątrz, w zakresie określonym przez Przewodniczącego,
 • wykonywanie uchwał Zjazdu i Rady Studentów PSRP, 
 • powoływanie pełnomocników i koordynatorów PSRP.

Mając na uwadze te, jak i wszystkie inne obowiązki, Rada Wykonawcza PSRP spotkała się na początku tego roku, by obradować w sprawach najważniejszych dla całej społeczności studenckiej. Przedyskutowano wszelkie kwestie budżetowe, dzięki którym omówiono m.in. tematykę szkoleń oraz nowych projektów.

 

Spotkanie to nie mogłoby się odbyć również bez podniesienia wszelkich spraw organizacyjnych i formalnych dotyczących Rady Wykonawczej PSRP i jej działań na przestrzeni najbliższych kilku miesięcy. Tak prezentują się szczegóły posiedzenia, na którym omówiono:

 • zasady współpracy,
 • podział obowiązków pomiędzy członkami RW, a pracownikami Biura PSRP,
 • potrzeby w zakresie utworzenia komisji PSRP,
 • sytuację finansową PSRP,
 • wstępną ofertę szkoleniową PSRP,
 • nowe projekty PSRP,
 • sprawy organizacyjne i finansowe dotyczące XXVIII Krajowej Konferencji PSRP,
 • sprawy organizacyjne związane z posiedzeniami Rady Studentów PSRP,
 • działalność Rzecznika Praw Studenta PSRP oraz plany na rozwój tej funkcji,
 • bieżące sprawy formalne PSRP,
 • plany działania członków Rady Wykonawczej PSRP w najbliższych miesiącach.