Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

MNiSW publikuje zasady wsparcia dla studentów niepełnosprawnych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało na swoich stronach zasady wsparcia dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością. Wcześniej do ministerstwa w liście otwartym w tej sprawie zwrócili się przedstawiciele Parlamentu Studentów RP. Zasady uzyskania wsparcia można odnaleźć tutaj: http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/wsparcie-niepelnosprawnych-studentow-i-doktorantow/

Na polskich uczelniach studiuje około 30 tysięcy niepełnosprawnych studentów. Od 2011 roku na szkoły wyższe nałożono szereg obowiązków, które związane są z pełnym udziałem osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia i badaniach naukowych. Ma to wyrównać szanse wielu studentów, którzy borykali się do tej pory z problemami natury infrastrukturalnej i dostosowaniem uczelni do przyjmowania studentów z orzeczoną niepełnosprawnością.

Parlament zwrócił się w sprawię poprawie warunków studiowania osób niepełnosprawnych do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W odpowiedzi MNiSW wprowadziło szereg nowych możliwości wsparcia dla studentów. Chodzi o dotacje dla uczelni na dostosowanie swojej bazy do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale także o system wsparcia stypendialnego dla takich studentów. Oprócz tego studenci niepełnosprawni mają możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania  kredytów studenckich z budżetu państwa. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie: http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/sprawy-studentow-i-doktorantow/system-pomocy-materialnej/kredyty-studenckie/

Poprawa warunków studiowania osób niepełnosprawnych powinna być jednym z priorytetów tak Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i poszczególnych uczelni.