Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl
Parlament Studentów RP

Parlament Studentów RP jest niezależną organizacją, będącą oficjalnym głosem środowiska studenckiego.

Podstawą prawną funkcjonowania Parlamentu Studentów RP jest ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym oraz Statut uchwalony przez Zjazd Delegatów. Tekst jednolity ustawy można pobrać >stąd<, a aktualny statut jest dostępny >tutaj<.

Parlament Studentów RP reprezentuje studentów wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu oraz na arenie międzynarodowej. Jest podmiotem zrzeszającym samorządy ze wszystkich uczelni w kraju – stoi na wierzchołku struktury samorządowej. Odgrywa znaczącą rolę we współdecydowaniu o pozycji środowiska studenckiego i polityce państwa wobec młodzieży.

Organizacja zajmuje się opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przestawia ich propozycje władzy publicznej. Ponadto do zadań Parlamentu należy organizacja szkoleń i warsztatów, podnoszących kwalifikacje studentów. Organizacja wspiera projekty studenckie, patronuje wydarzeniom kulturalnym oraz inicjuje działania na rzecz środowiska studenckiego. Oprócz tego inspiruje międzynarodową wymianę studentów oraz aktywnie uczestniczy w międzynarodowym ruchu studenckim.