Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiujących w Polsce

Zakład Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, realizuje badanie pt. „Postawy wobec pandemii COVID-19 wśród studentów studiów dziennych”.

Sondaż jest adresowany do studentów studiów dziennych oraz do uczestników studiów doktoranckich.

Udział w badaniu polega na jednokrotnym wypełnieniu kwestionariusza ankiety; badanie jest anonimowe i nie wymaga podawania żadnych danych identyfikujących respondenta.
Link do ankiety