Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Rekrutacja do obszarów zadaniowych PSRP

Parlament Studentów RP jest organizacją reprezentującą i działającą na rzecz wszystkich studentów w Polsce! Działalność w tej organizacji jest doskonałą okazją do rozwoju oraz nabycia praktycznego doświadczenia, które może także zaprocentować na rynku pracy.
Poniżej znajdują się opisy obszarów w których można rozpocząć swoją działalność! Zapoznaj się z nimi i jeśli chcesz się w któryś zaangażować – wypełnij formularz pod spodem. Niezbędnym elementem rekrutacji jest także wysłanie CV opisującego dotychczasowe doświadczenie w samorządzie studenckim na adres: rekrutacja@psrp.org.pl.

W drugim etapie rekrutacji skontaktuje się z Tobą osoba odpowiedzialna za dany obszar i poprosi o wypełnienie zadania rekrutacyjnego.

Nie zapomnij zapoznać się z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

definitywna-wersja-grafiki-600x600

Obszary

Innowacja i rozwój

W ramach tego obszaru będziesz pracował(a) nad zwiększeniem funkcjonalności działania oraz unowocześnieniem obecnie funkcjonujących w Parlamencie Studentów RP technologii i rozwiązań. Jednym z ważniejszych celów będzie stworzenie poradnika dobrych praktyk, który umożliwiłby wprowadzenie rozwiązań projakościowych dotyczących realizacji zakładanych celów w kontekście działalności samorządów studenckich. Jednocześnie w ramach tego obszaru będzie realizowany mentoring dotyczący projektów studenckich.

 

Jakość kształcenia

Jakość kształcenia wymaga nieustannego doskonalenia w obszarze szkolnictwa wyższego. W ramach tego obszaru przede wszystkim będziesz zajmował(a) się upowszechnianiem wśród studentów informacji dotyczących możliwości włączenia się w proces doskonalenia polityki jakościowej na polskich uczelniach oraz promocją dobrych praktyk. Pierwszym wyzwaniem z jakim przyjdzie się zmierzyć zainteresowanym działalnością w tym obszarze osobom będzie stworzenie podręczników (m. in. dotyczących zasad poprawnego konstruowania ankiet ewaluacyjnych oraz uniwersalnych wskazówek dla samorządów studenckich na temat możliwości współpracy przy tworzeniu rozwiązań projakościowych).

Kwestie międzynarodowe

To dzięki działalności w tym obszarze zdobędziesz wiedzę o Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, poznasz najnowsze trendy i strategię działania organizacji międzynarodowych  i dowiesz się o funkcjonowaniu Europejskiej Unii Studentów, która reprezentuje interesy każdego z nas.

Kwestie prawne

Jeśli chcesz realnie włączyć się w prace zespołu tworzącego regulacje wewnętrzne instytucji reprezentujących środowisk akademickie ten obszar jest dla Ciebie! W ramach działalności będziesz opiniował(a) akty normatywne i ich projekty oraz tworzył(a) i interpretował(a) pisma prawnicze. Istotnym elementem jest także wydawanie publikacji o tematyce prawniczej oraz przeprowadzanie szkoleń z zakresu kwestii prawnych.

Projekty

Zgodnie z nazwą, w ramach tego obszaru, będziesz realizował wszystkie wydarzenia społeczno-kulturalne Parlamentu Studentów RP. Wśród największych można wymienić Krajową Konferencję Parlamentu Studentów RP, Konferencję Ekspertów Praw Studenta czy Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich. Nowym wyzwaniem będzie organizacja 25-lecia Parlamentu Studentów RP.

Public relations

Działalność w tym obszarze będzie związana z prowadzeniem kanałów social media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) i strony internetowej Parlamentu Studentów RP. Będziesz zajmował(a) się tworzeniem kampanii społecznych oraz promujących działalność PSRP. Istotny będzie także kontakt z mediami ogólnopolskimi i regionalnymi. Ważnym elementem będzie także tworzenie materiałów graficznych.

Sprawy socjalne

W zakresie dotyczącym spraw socjalnych będziesz opiniował(a) akty normatywne i ich projekty, a także analizował(a) zagadnienia związane ze sferą socjalno-bytową studentów. Planowane jest także wydanie publikacji i poradników związanych z tematem pomocy materialnej oraz przeprowadzania szkoleń z tej tematyki.

Strategia i działania operacyjne

W tym obszarze będziesz przede wszystkim zaangażowany w bieżącą działalność Parlamentu Studentów RP – dbając o właściwy przepływ informacji wewnątrz organizacji, proponując odpowiednie systemy zarządzania projektami oraz kontrolując realizację założonego harmonogramu prac – a także w utrzymywanie bieżącego kontaktu z Komisjami Branżowymi oraz porozumieniami lokalnymi samorządów studenckich. Stałym elementem będzie ewaluacja przyjętych rozwiązań dotyczących komunikacji, współpracy wewnętrznej czy zarządzania projektami. Działania strategiczne, związane ze stworzeniem kompleksowej Strategii Parlamentu Studentów RP na lata 2019-2024, będą wymagały wypracowania nowych rozwiązań w odpowiedzi na aktualne wyzwania współczesnego świata.

Współpraca zewnętrzna

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą zewnętrzną będziesz odpowiadał za budowanie i podtrzymywanie relacji z partnerami Parlamentu Studentów RP – zarówno w sektorze publicznym, jak i w ramach podmiotów trzeciego sektora (NGO). Jednym z ważniejszych zadań będzie budowanie platformy do współpracy biznesu, sektora publicznego i społecznego w celu poprawy warunków studiowania oraz rozwoju społeczności studenckiej w Polsce. Mile widziane jest doświadczenie w pozyskiwaniu partnerów oraz pomysły na nowe możliwości współpracy.