Rynek pracy w Polsce: trendy w zatrudnieniu w 2021 roku

Raport przedstawia wyniki analizy w strukturze zmian w zakresie polityki zatrudnieniowej firm oraz potrzeb kompetencyjnych. Badanie przeprowadzono metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na grupie osób odpowiadających za politykę kadrową w małych, średnich i dużych firmach. Próba ogólnopolska wyniosła 700 firm zatrudniających powyżej 10 pracowników w 7 sektorach: motoryzacja, handel, usługi finansowe, przemysł spożywczy, transport i logistyka, usługi dla biznesu i inne przemysły. Badanie zrealizowano w okresie 3-30 sierpnia 2021 r.

A poniżej kilka najciekawszych naszym zdaniem wniosków:

 • Blisko 68% firm deklaruje, że pandemia miała negatywny wpływ na sytuację finansową firmy.
 • Średnio w zakładzie pracy 81,6% osób zatrudniano na podstawie umowy o pracę
  na czas nieokreślony, 12,4% – na czas określony, 3,8% – na podstawie umów-zleceń. Odsetek umów o pracę na czas nieokreślony był najwyższy w sektorach: przemysł inny oraz usługi dla biznesu. Umowy-zlecenia częściej występowały w branży usług finansowych i motoryzacji.
 • 32% badanych firm odczuło braki kompetencyjne w swoich strukturach w ostatnim roku. Deficyt ten częściej obserwowano w dużych firmach z sektorów: przemysł inny, motoryzacja oraz transport i logistyka.
 • Zdaniem 22% firm najtrudniejsze do pozyskania były kompetencje sprzedażowe
  i marketingowe, 18% – techniczne i inżynieryjne, a 17% wskazało IT/Digital. Sektor przemysłu miał największe trudności z pozyskaniem kandydatów z umiejętnością obsługi maszyn oraz kompetencjami technicznymi i inżynieryjnymi.
 • Tylko 21% małych i średnich oraz 28% dużych firm posiada diagnozę potrzeb kompetencyjnych na najbliższe 2 lata.
 • Zmiana kompetencji w ciągu najbliższych 2 lat będzie dotyczyć średnio 11% osób zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych oraz 19% na stanowiskach nieprodukcyjnych. W przemyśle spożywczym, innym oraz motoryzacji zmiana kompetencji na stanowiskach produkcyjnych dotknie odpowiednio 31%, 28% i 18% pracowników. Usługi finansowe, transport i logistyka oraz usługi dla biznesu będą musiały zmienić kompetencje ponad 30% pracowników na stanowiskach nieprodukcyjnych.
 • Spośród kompetencji, których pracodawcy będą najczęściej poszukiwać w ciągu najbliższych 2 lat, firmy wskazywały umiejętności sprzedażowe i marketingowe (33%), IT/Digital (21%), techniczne i inżynieryjne (19%) oraz językowe (19%). Duże firmy najczęściej potrzebować będą kompetencji w zakresie IT/Digital oraz umiejętności obsługi maszyn. Firmy małe i średnie stawiają głównie na kompetencje sprzedażowe oraz IT/Digital. Umiejętności menedżerskie częściej będą poszukiwane w małych i średnich niż w dużych firmach.

Informacje zaprezentowane na podstawie raportu PARP “Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań.”

https://bit.ly/Raport_PARP_Praca_Edukacja oraz raportu Polskiego Forum HR https://www.polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2021/11/raport_Trendy-w-zatrudnieniu_2021.pdf