Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

Studenci przyglądają się globalizacji szkolnictwa wyższego w Europie

– „Międzynarodowi studenci nie powinni być traktowani przez szkoły wyższe jako dodatkowe źródło dochodu, lecz jako integralna część społeczności akademickiej z równym dostępem do systemu wsparci” – tak stwierdziła ponad setka reprezentantów samorządów studenckich z całej Europy, podczas 26. Europejskiego Konwentu Studentów w Kownie, w którym uczestniczyła delegacja Parlamentu Studentów RP.

Podczas Konwentu delegaci z samorządów studenckich krajów zrzeszonych w ESU (European Students’ Union – Europejska Unia Studentów) zaproponowali treść deklaracji, oceniającej publikację wydaną przez Komisję Europejską pt. „Communication in European Higher Education in the World”. Projekt dokumentu zostanie przedstawiony podczas nadchodzącego zjazdu (65. Board Meeting) ESU, który odbędzie się w dniach 25 listopada – 2 grudnia br. w Zagrzebiu.

Uczestnicy określili podstawową role jaką odgrywa edukacja w społeczeństwie oraz dyskutowali czy Komisja Europejska zawarła to w wyżej wymienionym dokumencie. Studenci wyszczególnili kilka punktów, które są przez nich inaczej postrzegane, ale także podkreślili elementy, które uważają za pozytywne.

Wolny dostęp do edukacji i mobilności

Podczas konwentu zorganizowano kilka sesji nawiązujących do dokumentu KE, jak np. otwarte dla dużej grupy ludzi kursy online, sesje poświęcone mobilności studenckiej, jakości kształcenia i spraw socjalnych w zinternacjonalizowanej edukacji wyższej.

Jestem bardzo zadowolony z ożywionej dyskusji, które prowadziliśmy podczas sesji jak i w Internecie. Pierwszy raz sesje były na żywo relacjonowane online, co pozwoliło na uczestnictwo osób, które fizycznie nie mogły być z nami. Dzięki temu, że mogli być obecni online, pozwoliło to na ich udział w dyskusji. Jesteśmy wdzięczni LSS i wolontariuszom. – powiedział Rok Primozic, przewodniczący ESU.

Wkład w proces tworzenia system

Konwent ESU jest organizowany co pół roku. Tym razem miał miejsce w drugim pod względem wielkości mieście na Litwie, Kownie, jako integralna część prezydencji Litwy w Radzie Europy. Był współorganizowany przez ESU i Litewskie Zrzeszenie Samorządów Studenckich LSS.

– Było to dla nas wyzwanie, ale sądzę, że się udało. Równy dostęp do mobilności dla wszystkich studentów jest głównym tematem, jeśli chcemy mówić o internacjonalizacji. Dodatkowo, jestem zadowolony z faktu, że ESU chce ruszyć z kampanią dotyczącą wyborów do europarlamentu. – powiedział Paulius Baltokas, Przewodniczący LSS.

Deklaracja zaprojektowana podczas konwentu będzie przedstawiać pogląd studentów na starania w zakresie poprawy mobilności akademickiej zarówno w Europie, jak i poza nią.

– Nakłaniamy ustawodawców na poziomie europejskim do wzięcia pod uwagę naszej opinii podczas dalszej pracy nad programem dla internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Studenci stanowią największą grupę interesariuszy w tym procesie i powinni jako tacy być postrzegani i traktowani. – powiedział Primozic.

– Litewskie spotkanie było bardzo owocne, jeśli chodzi o kierunek rozwoju ruchu studenckiego w Europie. Ostatnio w Europie próbuje się na studentach oszczędzać, co pokazują dyskusje nad programem ERASMUS. Naszym celem jest zmiana nastawienia europejskich polityków do tej kwestii – stwierdziła po spotkaniu w Kownie Karolina Pietkiewicz, zajmująca się w Parlamencie Studentów RP sprawami międzynarodowymi.