Aktualności

Miesiąc: Lipiec 2013

Archiwa

Projekt nowego Statutu PSRP – konsultacje społeczne

Koleżanki i Koledzy! Miło mi jest poinformować, że zakończył się pierwszy etap prac nad nowym Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiony projekt (wersja .doc, wersja .pdf) realizuje bardzo ważny postulat podniesienia jakości przepisów...

Ubezpieczenia dla studentów z Kartą Polaka

Szkoła wyższa opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne za studentów legitymujących się Kartą Polaka, nie będzie potrzebne dodatkowo zaświadczenie o polskim pochodzeniu - przewiduje ustawa, którą w piątek podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Nowelizacja ustawy o...

Sprawozdanie z działalności PSRP – I półrocze 2013

Koleżanki i Koledzy! Mija pół roku od rozpoczęcia kadencji przez władze Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wybrane na XX Zjeździe. Przed nami postawiono zadanie przebudowania Parlamentu i usprawnienia jego prac. Staramy się je konsekwentnie...

ESU – podsumowanie 30. roku działalności

Parlament Studentów RP jest jedną z 47 organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Studentów (ESU). Celem tej parasolowej organizacji jest reprezentowanie interesów studentów na arenie europejskiej. Przedstawiciele ESU działają na rzecz ponad 11 milionów studentów w...

Be creative! Entrepreneurship and Innovation zakończony!

W dniach 7- 15 lipca 2013 w Krakowie odbyła się wymiana młodzieży pt. "Be Creative! Entrepreneurship and Innovation" finansowana ze środków w ramach europejskiego programu „Młodzież w działaniu”. PSRP gościł delegacje studentów z kilku krajów Europy, m. in. Czech,...

Płatny drugi kierunek jest niezgodny z konstytucją?

Studenci w Polsce mają prawo do bezpłatnej nauki i nie powinno się go ograniczać wprowadzaniem zasady "nikomu nie za dużo" - uważają posłowie, którzy zaskarżyli płatny drugi kierunek studiów do Trybunału Konstytucyjnego. Po wakacjach powinien zapaść wyrok w tej...

Studia drugie i drogie

Od października wchodzą opłaty za drugi kierunek studiów. Wyniosą od kilku tysięcy do ponad 20 tys. zł za rok. Zwolnieni z nich będą tylko najlepsi, i to pod warunkiem że w grupie prymusów znajdą się po każdym zakończonym roku studiów. (...)Podobne zastrzeżenia ma...

Konkurs NBP na najlepszą pracę magisterską

To już VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Parlament Studentów RP jest patronem konkursu. Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę...

Stypendium naukowe już od pierwszego roku studiów

Studenci pierwszego roku zyskają prawo do stypendium rektora. Jego przyznanie będzie zależało od wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji lub liczby punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Takie zmiany przewiduje...