Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

31 Lip

Projekt nowego Statutu PSRP – konsultacje społeczne

Koleżanki i Koledzy! Miło mi jest poinformować, że zakończył się pierwszy etap prac nad nowym Statutem Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiony projekt (wersja .doc, wersja .pdf) realizuje bardzo ważny postulat podniesienia jakości przepisów wewnętrznych Parlamentu, które przez ostatnie kilka lat były źródłem wielu problemów w jego funkcjonowaniu. Nowe regulacje zakładają m.in. umocowanie komisji branżowych, uporządkowanie kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami PSRP, uproszczenie procedur dotyczących przeprowadzania […]

READ MORE

31 Lip

Ubezpieczenia dla studentów z Kartą Polaka

Szkoła wyższa opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne za studentów legitymujących się Kartą Polaka, nie będzie potrzebne dodatkowo zaświadczenie o polskim pochodzeniu – przewiduje ustawa, którą w piątek podpisał prezydent Bronisław Komorowski. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zmierza do tego, aby szkoła wyższa opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane […]

READ MORE

30 Lip

Sprawozdanie z działalności PSRP – I półrocze 2013

Koleżanki i Koledzy! Mija pół roku od rozpoczęcia kadencji przez władze Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wybrane na XX Zjeździe. Przed nami postawiono zadanie przebudowania Parlamentu i usprawnienia jego prac. Staramy się je konsekwentnie realizować, dlatego już jesienią tego roku odbędzie się Zjazd Parlamentu Studentów RP, który będzie podejmował decyzje w sprawie przyjęcia nowego Statutu PSRP. W przedstawionym sprawozdaniu możecie zapoznać się z pierwszymi […]

READ MORE

30 Lip

ESU – podsumowanie 30. roku działalności

Parlament Studentów RP jest jedną z 47 organizacji zrzeszonych w Europejskiej Unii Studentów (ESU). Celem tej parasolowej organizacji jest reprezentowanie interesów studentów na arenie europejskiej. Przedstawiciele ESU działają na rzecz ponad 11 milionów studentów w organach Unii Europejskiej, Rady Europy czy UNESCO.  Niniejszy raport przedstawia główne obszary działalności, projekty i wydarzenia ESU w 2012 roku. Publikacja opisuje najważniejsze dokonania w trakcie długoterminowych projektów organizowanych we współpracy […]

READ MORE

29 Lip

Be creative! Entrepreneurship and Innovation zakończony!

W dniach 7- 15 lipca 2013 w Krakowie odbyła się wymiana młodzieży pt. “Be Creative! Entrepreneurship and Innovation” finansowana ze środków w ramach europejskiego programu „Młodzież w działaniu”. PSRP gościł delegacje studentów z kilku krajów Europy, m. in. Czech, Łotwy, Słowacji, Węgier, Rumunii i Luksemburga. Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Celem projektu było przede wszystkim rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz stworzenie […]

READ MORE

23 Lip

Płatny drugi kierunek jest niezgodny z konstytucją?

Studenci w Polsce mają prawo do bezpłatnej nauki i nie powinno się go ograniczać wprowadzaniem zasady “nikomu nie za dużo” – uważają posłowie, którzy zaskarżyli płatny drugi kierunek studiów do Trybunału Konstytucyjnego. Po wakacjach powinien zapaść wyrok w tej sprawie. W lipcu wniosek posłów zdecydował się poprzeć Parlament Studentów RP, który przygotował negatywną opinię w sprawie odpłatności za drugi kierunek. Studenci uważają, że przyjęte przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego kryteria zwalniające z opłat […]

READ MORE

23 Lip

Studia drugie i drogie

Od października wchodzą opłaty za drugi kierunek studiów. Wyniosą od kilku tysięcy do ponad 20 tys. zł za rok. Zwolnieni z nich będą tylko najlepsi, i to pod warunkiem że w grupie prymusów znajdą się po każdym zakończonym roku studiów. (…)Podobne zastrzeżenia ma Piotr Müller, przewodniczący Parlamentu Studentów RP: – Rozumiem, że należy premiować najlepszych, ale studenci dowiedzą się późno, czy mogą być z czesnego zwolnieni. A co z tymi, którzy zrezygnują z drugiego kierunku? Uczelnia […]

READ MORE

23 Lip

Konkurs NBP na najlepszą pracę magisterską

To już VI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Parlament Studentów RP jest patronem konkursu. Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych. Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów uczelni polskich tematyką makroekonomii i finansów, a w szczególności polityki pieniężnej i rynków finansowych. Do udziału w Konkursie zachęcamy […]

READ MORE

19 Lip

Stypendium naukowe już od pierwszego roku studiów

Studenci pierwszego roku zyskają prawo do stypendium rektora. Jego przyznanie będzie zależało od wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów branych pod uwagę podczas rekrutacji lub liczby punktów zdobytych w postępowaniu kwalifikacyjnym. Takie zmiany przewiduje rządowy projekt nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej postulował, aby zasady przyznawania stypendium zostały oparte na kryteriach jednolitych w skali kraju, np. wynikach uzyskanych w ogólnopolskich olimpiadach czy konkursach. – […]

READ MORE

16 Lip

Uczelnie walczą o przetrwanie. Marketing nie wystarcza, czas na fuzje i przejęcia

Prywatne uczelnie dwoją się i troją, by utrzymać się na powierzchni. Przetrwa tylko 50 najlepszych – uważają eksperci Lewiatana. Do szkół wyższych wchodzi niż demograficzny, musimy patrzeć w przyszłość – zgodnie oceniają władze dwóch poznańskich uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej i Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania. Wiosną Bankowa zdecydowała się przejąć szkołę turystyki.- Dla studentów nic się nie zmieni: umowy, koszty, nawet promotorzy prac […]

READ MORE