Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

31 Mar

MNiSW: zgoda na powrót do dawnych przepisów dot. stypendium rektora

Szefowa resortu nauki Lena Kolarska-Bobińska przychyliła się w piątek do opinii studentów, by w nowelizowanej ustawie o szkolnictwie wyższym powrócić do dawnych zapisów dotyczących zasad przyznawania stypendium rektora – poinformowano na stronie resortu. Do tej sprawy minister odniosła się podczas debaty z przedstawicielami samorządów studenckich w ramach XX Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Kościelisku. Obowiązujące dotychczas przepisy zakładają, że stypendium rektora przyznawane może być 10 proc. […]

READ MORE

31 Mar

Jubileuszowa XX Krajowa Konferencja PSRP już za nami!

W weekend 28-30 marca w Kościelisku odbyła się jubileuszowa XX Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Prawie 400 przedstawicieli samorządów studenckich z całej Polski brało udział w szkoleniach, panelach dyskusyjnych i wymianie doświadczeń. Specjalnymi gośćmi wydarzenia byli minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr. hab. Lena Kolarska-Bobińska oraz przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. dr. hab. Wiesław Banyś. W pierwszym dniu wydarzenia jego uczestnicy […]

READ MORE

26 Mar

ZUS nie zawsze uznaje prawa studenta

Uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat, którzy pracują na podstawie zlecenia, umowy agencyjnej lub o świadczenie usług, nie podlegają oskładkowaniu. Podobnie jest z umową o dzieło, wyłączoną z systemu ubezpieczeń społecznych. Zainteresowani muszą jednak uważać, gdyż każda utrata statusu studenta skutkuje powstaniem obowiązku składkowego. ZUS przyjmuje, że uczniem jest się do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, niezależnie od tego, czy kontynuuje się, czy też kończy naukę. Status zostaje przedłużony […]

READ MORE

25 Mar

Tajne informacje o studentach? Szkoły wyższe łamią przepisy o ochronie danych osobowych

Niektóre uczelnie łamią przepisy o ochronie danych osobowych. Bez zgody zainteresowanych osób mogą ujawniać tylko informacje o wynikach rekrutacji na studia. A wywieszają np. wyniki egzaminów z nazwiskami. Publiczne wskazanie wyników egzaminów z podaniem nazwisk studentów, przesyłanie ulotek do byłych kandydatów na studia, prowadzenie monitoringu karier bez uzyskania uprzedniej zgody absolwenta – to tylko niektóre przypadki, kiedy uczelnie działają niezgodnie z prawem. Wykorzystują dane osobowe osób, które mają w swoich bazach. Szkoły wyższe […]

READ MORE

19 Mar

Konkurs IT WDI – Etap szkolny za nami

W dniu 19.03.2014 o godzinie 12:00 w ramach Warszawskich Dni Informatyki 2014 odbył się równolegle w kilkunastu szkołach ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego Konkurs IT. Jego koordynatorem został pełnomocnik ds. IT Parlamentu Studentów RP – Łukasz Furgała. Główne cele konkursu to zainteresowanie i motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy w zakresie informatyki i podjęcia studiów wyższych w dyscyplinie informatyka oraz odnalezienie osób z predyspozycjami i talentami w tej dziedzinie. Do etapu szkolnego przystąpiło […]

READ MORE

19 Mar

Po posiedzeniu komisji ds. ruchu naukowego

15 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ruchu Naukowego PSRP. Członkowie Komisji dyskutowali m. in. nad projektem portalu internetowego wszystkich konferencji naukowych w Polsce, promocją programów grantowych z których mogę korzystać koła naukowe, współpracą między kołami naukowymi a środowiskiem biznesowym, pogłębieniem relacji pomiędzy Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej a kołami naukowymi, jak również potrzebą wypracowania spójnej strategii która pozwoliła by na konsolidację środowiska kół […]

READ MORE

18 Mar

Za nami XVIII Zjazd KUM

W dniach 13-16.03.2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, odbył się XVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych. W Zjeździe uczestniczyli: Prezydium KUM: Przewodniczący – pchor. Maciej ZOPPA Wiceprzewodniczący – pchor. Piotr BARTOSIŃSKI Sekretarz – pchor. Natalia SMOLARZ oraz przedstawiciele Samorządów Studentów z poszczególnych uczelni mundurowych wchodzących w skład Komisji Uczelni Mundurowych. XVIII Zjazd Komisji Uczelni Mundurowych, zapoczątkowano uroczystym […]

READ MORE

12 Mar

Student dostanie spóźnione stypendium z odsetkami

Uczelnie, które zwlekają z płaceniem stypendiów, będą musiały wypłacić odsetki. Laureaci olimpiad zyskają wsparcie już na I roku. Szkoła wyższa, która nie wypłaci stypendium w terminie, będzie musiała zapłacić studentowi odsetki. Wprowadzenie takiego rozwiązania rozważa resort nauki. Chce też zwiększyć limit osób, które będą mogły uczyć się na drugim kierunku studiów za darmo. To, czy student będzie zwolniony z płacenia, może być uzależnione od wyników rekrutacji na studia. Ministerstwo […]

READ MORE

11 Mar

Rekrutacja do 13. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej rozpoczęta

Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie ogłasza rozpoczęcie naboru do 13. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, która w tym roku odbywała się będzie od 29 czerwca do 13 lipca. Każdy kandydat powinien zarejestrować się na stronie www.visegradsummerschool.org i wypełnić on-line formularz zgłoszeniowy. Termin składania wniosków upływa 31 marca. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyborze do 30 kwietnia. Letnia Szkoła Wyszehradzka to cykl dwutygodniowy szkoleń dla studentów, doktorantów, młodych nauczycieli i dziennikarzy […]

READ MORE

6 Mar

Międzynarodowe Stypendia Ibsen'owskie dla artystów

Stypendia Ibsen’owskie zostały zainicjowane przez rząd Norwegii i zostaną wręczone po raz siódmy w 2014 roku.  Fundusze stypendialne w wysokości 1 000 000 NOK – (ok. 120 000 EUR / 162 000 USD)zostaną przyznane projektom na całym świecie. Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2014. Stypendia przeznaczone są dla osób, organizacji lub instytucji, w ​​ramach środowiska artystycznego i kulturalnego. Stypendia Ibsen’owskie przyznawane są raz w roku, a wnioski podlegają kontroli przez wyznaczone jury. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą opublikowaną na stronie Ibsen www.ibsenawards.com.

READ MORE