Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

31 Lip

Studenci nie chcą praktyk w urzędach

Choć przygotowano kilkanaście tysięcy miejsc dla praktykantów, na wiele ofert nikt nie aplikuje. Ministerstwa, urzędy centralne czy wojewódzkie mają mieć w tym roku 16 tys. miejsc dla studentów. To spełnienie obietnic z exposé premier Ewy Kopacz. Zapowiadała w nim pomoc młodym w zdobyciu doświadczenia zawodowego. Okazuje się jednak, że chętnych na praktyki brakuje. Powód? Zaszwankowała organizacja. (…)– Większość dużych firm już w marcu. Od tego czasu można […]

READ MORE

30 Lip

Nierozliczony indeks a opłaty i skreślenie z listy studentów

Wakacje to czas nie tylko odpoczynku po zakończonej sesji egzaminacyjnej, ale również czas uzyskiwania zaległych wpisów do indeksu oraz ostatecznego rozliczania semestru letniego. Niestety, ale w tym okresie do Rzecznika Praw Studenta trafia coraz więcej spraw związanych z bezprawnym naliczaniem opłat za „nieterminowe złożenie indeksu” oraz z wszczętymi postępowaniami o skreślenie z listy studentów, w związku z nieoddaniem w terminie indeksu do dziekanatu. Zarówno wspomniane opłaty, jak i skreślenie z listy studentów, są w opisanym przypadku całkowicie bezprawne. […]

READ MORE

28 Lip

Łam bariery – konkurs wakacyjny

Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej organizuje konkurs „Łam bariery”, który skierowany jest do studentów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zrób zdjęcie jak pokonujesz przeciwności na wakacjach i wygraj aparat fotograficzny! JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE? Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia o tematyce wakacyjnej, pokazującego w jaki sposób studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności pokonują bariery napotykające Ich na wakacjach (m. in. bariery architektoniczne, językowe i inne). Zdjęcie musi być oryginalne, wykonane […]

READ MORE

27 Lip

Możliwość dopisania się do pozwu zbiorowego przeciwko Wyższej Szkole Handlowej im. Króla Stefana Batorego z/s w Piotrkowie Trybunalskim

Dnia 21 lipca 2015 r. w Dzienniku Łódzkim ukazało się ogłoszenie w sprawie toczącego się w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim postępowania grupowego w sprawie z powództwa Iwony Gretki  jako reprezentanta grupy przeciwko Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego z/s w Piotrkowie Trybunalskimo zapłatę nienależenie uiszczonych kwot za egzamin dyplomowy. Sąd poinformował o możliwości przystąpienia do grupy przez osoby, których roszczenia mogą być objęte powództwem grupowym poprzez […]

READ MORE

24 Lip

Spotkajmy się! Startuje Wakacyjna Akcja Studencka PSRP

Parlament Studentów RP uruchamia Wakacyjną Akcję Studencką, czyli cykl otwartych szkoleń dedykowanych studentom. Członkowie Rady Wykonawczej oraz Pełnomocnicy PSRP przeprowadzą plenerowe, bezpłatne szkolenia w Poznaniu, Opolu, Białymstoku, Katowicach i Gdańsku. Inicjatywa jest jednym z projektów uruchamianych w ramach 20-lecia Parlamentu Studentów RP. Wakacyjna Akcja Studencka to cykl szkoleń w formule „mistrz-uczeń”, które mają na celu umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień, związanych z działalnością samorządową. W ramach […]

READ MORE

21 Lip

Stwórz własne badanie opinii! Rusza nowy serwis PSRP

Swoje działanie rozpoczęła dziś platforma ankietyzacyjna www.ankietyzacja.psrp.org.pl, czyli internetowy serwis wspierający badanie opinii wśród studentów. Portal dedykowany jest Samorządom Studenckim oraz studentom. Inicjatywa jest jednym z projektów uruchamianych w ramach 20-lecia Parlamentu Studentów RP Serwis www.ankietyzacja.psrp.org.pl to system do przeprowadzania i analizowania badań opinii w formie ankietowej. Podstawą do jego stworzenia była dyskusja wokół ankietyzacji zajęć, jej anonimowości oraz zaangażowania studentów w proces zapewniania jakości […]

READ MORE

16 Lip

Skreślenie z listy studentów

Drodzy Samorządowcy! Jednym z najczęściej naruszanych postanowień regulaminu studiów jest z pewnością tryb skreślania studenta z listy studentów, w tym sposób stwierdzania niepodjęcia studiów, sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę składania rezygnacji ze studiów. Wiele uczelni bardzo często zbyt swobodnie i bezrefleksyjnie formułuje przepisy dotyczące powyższych zagadnień, na mocy których studenci zostają pozbawieni możliwości obrony przed nieuzasadnionym usunięciem ze studiów. Ma to miejsce nierzadko wbrew […]

READ MORE

16 Lip

Rezygnacja ze studiów – co zrobić, żeby uniknąć dalszych opłat?

Nadeszły wakacje, a wraz z nimi koniec sesji egzaminacyjnej oraz przygotowania do „kampanii wrześniowej”. Na tym etapie część z Was wie już jednak, że zamierza zmienić kierunek studiów bądź zrezygnować ze studiowania. Co zrobić aby rezygnacja nie pociągnęła za sobą skutków finansowych? Czym różni się rezygnacja od skreślenia z listy studentów? Rozpoczynając studia podpisywaliście z uczelnią umowę cywilnoprawną, regulującą warunki odpłatności za studia, tj. opłaty, które obowiązani będziecie ponosić w czasie […]

READ MORE

15 Lip

Szkoły wyższe przygotują studentów na wojnę

Student w trakcie kształcenia na uczelni ma zdobyć wiedzę z bezpieczeństwa państwa. Rektorzy zastanawiają się, jak zrealizować ten wymóg. DGP dotarł do treści listu, jaki w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) skierowało do rektorów uczelni. Prosi w nim o podjęcie działań, które wzmocnią bezpieczeństwo narodowe. Resort podkreśla, że to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez administrację publiczną, której częścią są szkoły wyższe. (…)– Mamy ponad 400 […]

READ MORE

14 Lip

Sprawozdanie władz PSRP za I półrocze 2015 roku

W związku z zakończeniem pierwszego etapu kadencji 2015-2016 prezentujemy sprawozdanie władz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej za I półrocze 2015 roku. Sprawozdanie składa się z 51 stron na których znalazły się szczegóły działań organizacji w pierwszej części kadencji nowych władz, na których czele stoi Mateusz Mrozek – przewodniczący PSRP. W publikacji znalazły się także informacje na temat projektów PSRP, takich jak #BliżejWas, Akademia PSRP, #LepszyRegulamin i Studencki Projekt Nowelizacji. […]

READ MORE