Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

28 Kwi

Informacja o przyjmowaniu kandydatów do Prezydium Zjazdu PSRP

  W związku ze zwołaniem nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów ogłasza się nabór członków Prezydium Zjazdu, który trwa od dnia 28 kwietnia  do dnia 5 maja 2016 roku.

READ MORE

26 Kwi

Stanowisko PSRP w sprawie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Parlament Studentów RP podjął temat niebezpieczeństwa utraty studenckich ulg transportowych w niedzielę, 24 kwietnia, na posiedzeniu Rady Studentów. Podjęte zostały kroki, aby jak najszerzej zbadać temat oraz wydać odpowiednie opinie oraz oświadczenie w imieniu Parlamentu Studentów RP. Takiego oświadczenia można się spodziewać na dniach.   Zgodnie z ustawą z 2010 roku z dniem 1 stycznia 2017 wejść mają w życie przepisy, zgodnie z którymi ulgi ustawowe […]

READ MORE

25 Kwi

Sesja nadzwyczajna Zjazdu PSRP

 

READ MORE

22 Kwi

Rozpoczął się V Zjazd V4Plus

W dniu dzisiejszym rozpoczął się V Zjazd V4Plus Student Alliance  w Warszawie, gromadzący reprezentantów studenckich z krajów członkowskich czyli Polski, Węgier, Słowacji, Czech oraz Rumunii. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej jest dumnym gospodarzem tego spotkania. – To wyjątkowa szansa na pogłębienie naszej współpracy i dobry moment na przygotowanie się do spotkania Europejskiej Unii Studentów w Bergen w maju. Pracujemy nad dokumentami strategicznymi dla naszej organizacji, a także nowymi, […]

READ MORE

18 Kwi

Oświadczenie Rady Wykonawczej PSRP

Oświadczenie Rady Wykonawczej PSRP w sprawie przejściowej niemożności sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP oraz uchwała Rada Wykonawczej PSRP w sprawie wyboru osoby tymczasowo przejmującej kompetencje Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Rada Wykonawcza Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

READ MORE

14 Kwi

PSRP zorganizuje 71. Board Meeting ESU w Polsce!

Rada Wykonawcza Europejskiej Unii Studentów przyznała PSRP prawo do organizacji swojego największego rocznego wydarzenia, czyli 71 Board Meetingu. Organizacja wydarzenia jest wielkim wyzwaniem dla PSRP.  – komentuje Adam Gajek, pełnomocnik PSRP ds. współpracy międzynarodowej. – Będziemy gościli przedstawicieli 45 organizacji z 38 europejskich krajów, które poprzez swoje organizacje członkowskie reprezentuje ponad 11 milionów studentów. Przedstawiciele unii studenckich będą […]

READ MORE

10 Kwi

Za nami drugi dzień XXII Krajowej Konferencji PSRP!

W sobotę na uczestników Krajowej Konferencji PSRP w Jastrzębiej Górze czekało prawie 40 szkoleń obejmujących tematykę dydaktyki, prawa o szkolnictwie wyższym, komunikacji, zarządzania w samorządzie oraz promocji ruchu naukowego. Cykl warsztatów dopełniła dyskusja zaproszonych gości nad wynikami badań zawartymi w raporcie “Start na rynku pracy” oraz prezentacja działań podnoszących jakość kształcenia na uczelniach w ramach projektu Rozwiń Swój Samorząd. Wszystkie panele szkoleniowe zostały podzielone tematycznie na 7 bloków, […]

READ MORE

9 Kwi

Panel ekspercki XXII KK za nami

Za nami panel ekspercki z udziałem gości będących liderami szkolnictwa wyższego w Polsce. Prelegenci dyskutowali o roli samorządu studenckiego na uczelni oraz o długofalowych skutkach działalności samorządowej. Spotkanie dotyczące działalności samorządów studenckich poprzedziła debata z wicepremierem Jarosławem Gowinem, podczas której omówiono kierunki rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego. Głównym założeniem panelu było pokazanie różnorodności samorządów oraz określenie krótkoterminowych i długoterminowych przedmiotów ich funkcjonowania. W rozmowie udział wzięli: prof. Krzysztof Diks […]

READ MORE

8 Kwi

Po debacie z Jarosławem Gowinem

 XXII Krajową Konferencję PSRP otworzyła debata z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosławem Gowinem. Głównymi tematami dyskusji były kwestie związane z funkcjonowaniem systemu bolońskiego w kraju, funduszem pomocy materialnej, a także nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym. Przed rozpoczęciem debaty uczestników konferencji oraz zaproszonych gości powitał Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – Mateusz Mrozek, który w swoim przemówieniu przypomniał poprzednie edycje wydarzenia, a także wskazał […]

READ MORE

8 Kwi

MNiSW wprowadza zmiany w kwestiach kredytów studenckich

Po spotkaniu z Wicepremierem Jarosławem Gowinem dużo dobrych wiadomości i planów zmian. Część propozycji ze Studenckiego Projektu Nowelizacji zostanie zrealizowana. Jak dotąd banki miały czas na podpisywanie umów o kredyt ze studentami do 31 marca. Dopiero potem wypłacana była pierwsza transza (z wyrównaniem liczonym od października). Wkrótce banki będą miały na to czas jedynie do końca grudnia. Już w wakacje przed rozpoczęciem studiów będzie można złożyć wniosek o kredyt. Kredyty będą […]

READ MORE