Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

28 Paź

Studentko, studencie – skąd bierzesz informacje na temat swoich studiów?

Przed każdym studentem stoi szereg możliwości, jakie oferuje mu środowisko akademickie. Ogromnym wyzwaniem jest efektywne informowania studentów o nich, zarówno na poziomie krajowym, jak i z perspektywy każdej uczelni. Zespół doradczy MNiSW ds. studenckich przygotował specjalną ankietę, w ramach której studenci mogą wskazać, skąd czerpią informacje dotyczące swoich studiów oraz organizowanych na swoich uczelniach inicjatyw.

READ MORE

26 Paź

Zgłoszenia do Pro Juvenes 2019

Plebiscyt “Pro Juvenes” organizowany jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie od 2013 roku. Celem inicjatywy jest wyłonienie najlepszych studenckich inicjatyw, nagrodzenie najbardziej zaangażowanych studentów oraz wyróżnienie osób i instytucji, wspierających środowisko studenckie. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

READ MORE

26 Paź

XXVI Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich

XXVI Konwent Przewodniczących Samorządów Studenckich to wydarzenie, które ma na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz podnoszenie kompetencji przedstawicieli studenckich z całej Polski!

READ MORE

24 Paź

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka

Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka to impreza cykliczna, organizowana co roku przez inne Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Tegoroczne wydarzenie przeprowadzane w Poznaniu będzie już 21 takim przedsięwzięciem. Edycja będzie prowadzona pod hasłem “Elektromobilność i efektywne zarządzanie energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat”. W cyklach wykładów i szkoleń p   rzedstawione zostaną istniejące rozwiązania i obecnie obrane kierunki rozwoju w zakresie […]

READ MORE

18 Paź

Pracownia Liderów Prawa

Weź udział w Pracowni Liderów Prawa! Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia przyszłych prawniczych elit. Biorąc udział w programie masz możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez cenionych wykładowców, praktyków i trenerów. Warsztaty z uczestnikami prowadzić będą prawnicy pracujący dla najlepszych kancelarii oraz menedżerowie zatrudnieni w największych polskich przedsiębiorstwach. Będziesz trenować umiejętność autoprezentacji, wystąpień publicznych, zarządzania projektami, a także poznasz niezbędne elementy savoir-vivre. Podczas spotkań […]

READ MORE

17 Paź

UŁATW TO – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na kampusach Uczelnianych

Fundacja „Instytut Innowacyjnej Nauki” wraz z Forum Uczelni Technicznych podjęło działania nad organizacją pierwszej konferencji poświęconej tematyce obecnego stanu zagospodarowania oraz przystosowania przestrzeni i możliwości kampusów szkół wyższych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Konferencja zakłada wypracowanie pewnych konkretnych rozwiązań wynikających ze specyfiki danej uczelni w celu ułatwienia codziennego funkcjonowania studentów z niepełnosprawnością. Projekt pod nazwą „UŁATW TO – poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na kampusach Uczelnianych” został skierowany do samorządów studenckich, studentów z niepełnosprawnościami oraz pracowników […]

READ MORE

10 Paź

Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”

W dniu 06 listopada 2019 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz szósty konferencję „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”. W tegorocznej edycji podejmowanym tematem będzie sport, który jest niezbędnym elementem wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Sport w życiu osób niepełnosprawnych spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe […]

READ MORE

7 Paź

Raport ZBP: koszty studiowania coraz wyższe – polski student nie zarabia więcej niż 2000 zł

Według tegorocznych prognoz Związku Banków Polskich, przeciętne miesięczne wydatki studenta uczącego się w dużym akademickim mieście przekroczą kwotę 2100 zł. Porównując tę sumę do wyliczeń z 2016 r., średnie miesięczne wydatki polskiego studenta wzrosły o ponad 500 zł. Połowa młodych Polaków deklaruje zarobki nie większe niż 2000 złotych, a w ciągu 10 lat chciałaby zarabiać ponad 10 tys. zł „na rękę”.

READ MORE

1 Paź

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców

Parlament Studentów RP otrzymał projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

READ MORE

1 Paź

Stanowisko PSRP dot. wymagania zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej

Stanowisko PSRP dot. wymagania zaświadczeń z ośrodka pomocy społecznej (art. 88 ust. 4 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

READ MORE