Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

29 Sty

Polscy studenci są mało mobilni

Według raportu Komisji Europejskiej młodzi Polacy nie są chętni by wyjeżdżać na zagraniczne stypendia. Na przeszkodzie staje im brak funduszy i problem z uznaniem umięjętności zdobytych za granicą. Karolina Pietkiewicz z Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej miała okazję pracować przy raporcie, który pokazywał gdzie i jakie są problemy z mobilnością studentów i internacjonalizacją szkolnictwa wyższego w Polsce. Te badania będą częścią większej pracy pokazującej te znajwiska w całej Unii Europejskiej. […]

READ MORE

24 Sty

Wizyty w samorządach studenckich – 2014

Przypominam, że Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oferuje możliwość przeprowadzenia wykładów, szkoleń, debat na zaproszenie samorządów studenckich w Polsce. Oferujemy również możliwość przyjazdu do samorządu studenckiego w celu wymiany dobrych praktyk lub doradztwa w zakresie przeprowadzenia zmian w pracach samorządu lub jego strukturze. Zależnie od potrzeb, PSRP oferuje przyjazd osób, które są przygotowanie merytorycznie do realizacji wyżej wskazanych zadań w zakresie, który wskaże samorząd studencki. Oferujemy pomoc m.in. z zakresu: spraw prawnych, zasad […]

READ MORE

22 Sty

Konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego

“Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego” ma na celu wspieranie rozwoju świadomości na tematy europejskie wśród młodych ludzi, jak również ich zaangażowania w integrację europejską. Nagrodę przyznaje się za projekty realizowane przez młodych ludzi, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie. “Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego” przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski […]

READ MORE

22 Sty

E-dane studenta przez kilkadziesiąt lat w rejestrach uczelni

Dopiero po 30 latach od ukończenia przez studenta nauki lub skreślenia go z listy osób uczących się szkoła wyższa będzie mogła usunąć informacje o nim z ogólnopolskiego systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i doktorantów. Są w nim gromadzone: dane osobowe studenta (m.in. adres i PESEL), nazwa uczelni i wybranego kierunku czy przyznanych stypendiów. – Sprecyzowanie warunków […]

READ MORE

20 Sty

Rekrutacja do komisji PSRP!

Z dniem 20 stycznia 2014 roku uruchamiamy rekrutację do czterech komisji Parlamentu Studentów RP: – Komisji ds. Projektów – Komisji ds. Przedsiębiorczości – Komisji ds. Ruchu Naukowego – Komisji ds. Socjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem działalności poszczególnych komisji, a także wymaganiom stawianym kandydatom oraz następnych etapach rekrutacji. Do każdej komisji przeprowadzana jest oddzielna rekrutacja. Pierwszy etap rekrutacji polegający na przyjmowaniu zgłoszeń trwa do 31 stycznia 2014 […]

READ MORE

18 Sty

Pokolenie 2.0 – odbyło się spotkanie uczestników projektu

W Warszawie odbyło się spotkanie Sekcji Wykonawczej i Rady Konsultacyjnej think tanku Pokolenie 2.0 zainicjowanego przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 100 przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji społecznych o charakterze młodzieżowym z całej Polski. Jednym z elementów spotkania było podpisanie listu intencyjnego przez uczestników projektu. „Poprzez współpracę  w think-tanku Pokolenie 2.0 chcemy wpływać na pozytywne zmiany  w naszym otoczeniu. Naszemu zaangażowaniu przyświeca wartość wspólnego […]

READ MORE

18 Sty

Władze Parlamentu Studentów RP wzięły udział w spotkaniu z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leną Kolarską-Bobińską

Przewodniczący Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Müller oraz członkowie Rady Wykonawczej PSRP Piotr Pokorny i Mateusz Mrozek wzięli udział w spotkaniu organizowanym w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z udziałem minister prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej oraz wiceminister prof. Darii Lipińskiej-Nałęcz. Tematem spotkania były plany MNiSW na najbliższe miesiące. Wraz z PSRP w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele innych organizacji o charakterze studenckim. Głównym tematem spotkania ze środowiskiem studenckim były plany Ministerstwa Nauki […]

READ MORE

17 Sty

Szef parlamentu studentów: idee MNiSW słuszne, ale brak konkretów

Lepsze praktyki i ściślejsze powiązanie kształcenia z rynkiem pracy to słuszne idee, ale za mało wiadomo o sposobach osiągnięcia tych celów – ocenił priorytety resortu nauki na 2014 r. przewodniczący Parlamentu Studentów RP Piotr Mueller. “Nikt na pewno nie sprzeciwi się hasłom: +stawiajmy na rozwój humanistyki+, +stawiajmy na rozwój kierunków technicznych+, +dbajmy o niskie bezrobocie wśród absolwentów+. To są cele oczywiste. Natomiast wciąż czekamy na konkrety” – powiedział PAP […]

READ MORE

15 Sty

Rada Studentów przyjęła opinię do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Rada Studentów PSRP przyjęła opinię do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym uchwalonego przez Radę Ministrów i skierowanego pod obrady Sejmu RP. Opinia odnosi się do ponad dwudziestu kwestii związanych z ustawą regulującą obszar szkolnictwa wyższego. Jest efektem prac organów statutowych PSRP oraz konsultacji społecznych, które zostały przeprowadzone ze środowiskiem samorządów studenckich.  “W przyjętym dokumencie odnosimy się do wielu ważnych kwestii, które dotyczą bezpośrednio […]

READ MORE

15 Sty

Jak poprawić jakość kształcenia na polskich uczelniach – plany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Jakość procesu dydaktycznego na polskich uczelniach jest tematem ożywionej dyskusji już od wielu lat. Każdy rząd miał bowiem własne pomysły na jego unowocześnienie. Liczne reformy przybliżyły nas do europejskiej czołówki, ale nadal można zaobserwować wiele negatywnych zjawisk. Czy plany nowego kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego okażą się skuteczne i trwale usprawnią nasz system edukacji? Zapis o stypendiach naukowych, które mieli otrzymywać najlepsi studenci pierwszego […]

READ MORE