Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

29 Kwi

Podział środków na stypendium rektora w ramach 10% najlepszych studentów kierunku

W odpowiedzi na wniosek w sprawie interpretacji art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w zakresie sposobu przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów w ramach 10% liczby studentów danego kierunku studiów prowadzonego na uczelni oraz możliwości zastosowania dodatkowego podziału 10% najlepszych studentów pośród studentów poszczególnych lat lub form studiów […]

READ MORE

26 Kwi

Wywiad Piotra Müllera dla DGP

Kandydat musi wiedzieć, jakie opłaty pobierze uczelnia   W jaki sposób uczelnie wyłudzają pieniądze od studentów? Niektóre szkoły wyższe tworzą opłaty, o których student nie wiedział w trakcie rozpoczynania studiów. Oznacza to w praktyce, że musi ponosić dodatkowe koszty, które często są sporym wydatkiem. Najbardziej kuriozalnym przypadkiem, przy którym interweniowaliśmy, była opłata za nieterminowe złożenie usprawiedliwienia z WF-u. Wystąpił pan do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o wprowadzenie zamkniętego katalogu usług, który jasno określi, za co […]

READ MORE

25 Kwi

Nowe zasady udzielania patronatów przez PSRP

Na naszej stronie internetowej zostały umieszczone nowe zasady udzielania patronatów przez Parlament Studentów RP. Zmiany w udzielaniu patronatów mają na celu uprościć procedurę ubiegania się o udział Parlamentu Studentów RP w przedsięwzięciach organizowanych przez organizacje studenckie i inne inicjatywy, które cechują się działaniem na rzecz młodzieży i studentów. W celu uzyskania patronatu należy zapoznać się z regulaminem ich przydzielania oraz wypełnić wniosek. Szczegóły znajdują się w zakładce “Patronaty” na stronie […]

READ MORE

25 Kwi

Studenci mówią „nie” zmniejszonemu budżetowi na Erasmusa

ESU (ang. European Student`s Union – Europejska Unia Studentów) jest głęboko rozczarowana, że miliardy euro mogą zostać wycofane z oryginalnej propozycji budżetu na edukację i młodzież w planie finansowym Unii Europejskiej na lata 2014-2020 z powodu nałożonego w lutym przez Radę Europejską wymogu surowej polityki oszczędności. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej interweniuje w tej sprawie. „Mamy nadzieję, że Parlament Europejski, który jesienią zobowiązał się do inwestowania w młodzież i edukację, pokaże swoją […]

READ MORE

25 Kwi

Stypendia Mummert-Stiftung na 2014/15

Wspieramy ambitnych i aktywnych studentów! Fundacja Rochusa i Beatrycze Mummert oferuje stypendia dla odznaczających się wysokim potencjałem, pochodzących z Europy Środkowej i Wschodniej studentów nauk ekonomicznych i przyrodniczych oraz kierunków inżynierskich, którzy w przyszłości zamierzają dołączyć do elity kadry zarządzającej swoich krajów. Stypendia obejmują m.in. dwu i pół letnie studia magisterskie na uniwersytecie w Kolonii, Niemieckiej Akademii Wychowania Fizycznego w Kolonii (die Deutsche Sporthochschule) lub na Politechnice Akwizgrańskiej (RWTH […]

READ MORE

25 Kwi

Studenci apelują o utrzymanie budżetu na Erasmusa

Europejska Unia Studentów zabiega o to, aby w trakcie negocjacji o budżecie UE utrzymane zostały planowane wcześniej nakłady na program wymiany studenckiej Erasmus. Zamiast tego studenci wolą zredukować poręczenia kredytów na studia za granicą. Parlament Studentów RP, który należy do Europejskiej Unii Studentów – European Student`s Union (ESU), przesłał PAP w czwartek oświadczenie, w którym przekonuje, że program Erasmus sprawdził się i nie warto rezygnować z niego na rzecz nowych rozwiązań, […]

READ MORE

22 Kwi

Praktyki w biurze PSRP

Parlament Studentów RP zaprasza na praktyki studentów uczelni wyższych, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym, uzyskaniem nowych umiejętności, poprawą swoich kompetencji w określonych dziedzinach. Parlament Studentów RP jest oficjalnym reprezentantem wszystkich studentów, umocowanym na poziomie ustawy. Bierze udział w opiniowaniu propozycji rozwiązań prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego poprzez udział w komisjach sejmowych czy posiedzeniach ministerialnych. Poprzez praktyki w PSRP masz szansę uczestniczyć w takich przedsięwzięciach. Prowadzimy […]

READ MORE

16 Kwi

Nieprawidłowości w Diamentowym Grancie

Rzecznik Praw Studenta Adam Szot wystąpił do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pismem w sprawie nieprawidłowości w procedurze przyznawania „Diamentowego Grantu” w ramach drugiej edycji tego konkursu. Z otrzymanych informacji wynika, iż studentom ubiegającym się o dofinansowanie prowadzonych badań naukowych stawiane są dodatkowe, nie przewidziane w ogłoszeniu konkursowym wymogi. Rzecznik zaprezentował swoje stanowisko w tej sprawie i wezwał do prowadzenia postępowania konkursowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, tak aby udział mogły […]

READ MORE

16 Kwi

Przedsiębiorczość akademicka i rynek pracy dla studentów

Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję „Przedsiębiorczość akademicka i rynek pracy dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Nowa perspektywa finansowania działalności”, która odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 19-21.04.2013 r. Konferencja dotyczyć będzie możliwości podjęcia przez studentów i absolwentów pracy w ramach samozatrudnienia w trakcie nauki lub tuż po jej zakończeniu. Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa na stronie www.samorzad.uni.wroc.pl

READ MORE

11 Kwi

Absurdy na uczelniach: opłaty za zwolnienie z WF-u

Za indeks, za legitymację, za wyjazdy w teren, za materiały, za dyplom – lista opłat, które uczelnie pobierają od studentów bywa bardzo długa. Żacy postanowili z tym walczyć. Problem istnieje pomimo uregulowań prawnych, które określają możliwości uczelni w tym względzie. Ustawy dokładnie określają, za co uczelnia nie może pobrać opłat od studenta. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka mówi, że są pewne możliwości obciążenia studentów dodatkowymi opłatami, ale nie mogą […]

READ MORE