Aktualności

Archiwa

Dlaczego warto wziąć udział w Konferencji Ekspertów Praw Studenta?

W dniach 26-29 sierpnia 2021 r. w Krakowie odbędzie się VIII Konferencja Ekspertów Praw Studenta, organizowana przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa ta ma za zadanie zrzeszyć przedstawicieli samorządów studenckich z uczelni na terenie Polski,...

#ErasmusDays

14-16 września to szczególne dni, gdyż świętujemy #ErasmusDays. Celem inicjatywy jest upowszechnianie rezultatów projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+! Ciekawostka: W 2020 roku w ramach #ErasmusDays w Polsce zorganizowano 299 wydarzeń!   Kilka słów,...

VIII Konferencja Ekspertów Praw Studenta za nami!

29 sierpnia zakończyliśmy ósmą edycję Konferencji Ekspertów Praw Studenta PSRP!   Konferencja EPS jest jednym z najważniejszych organizowanych przez PSRP wydarzeń. Wielu studentów doświadcza trudnych sytuacji na uczelni, często nie wiedząc, jak rozwiązać...

Uzupełniający nabór kandydatów na członka Rady Studentów PSRP

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Studentów PSRP, ogłasza się nabór kandydatów na członka Rady Studentów PSRP. W celach informacyjnych wskazuje się, że Rada Studentów jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym PSRP. W skład Rady Studentów wchodzi...

Zwycięskie projekty w ramach Akademii PSRP #zaPROJEKTowani!

8 sierpnia zakończyliśmy kolejną edycję tygodniowego wyjazdu szkoleniowego Akademia PSRP #zaPROJEKTowani! 60 uczestników, 11 drużyn, 11 projektów, tylko jeden zwycięzca.   Podczas Akademii uczestnicy poznali tajniki tworzenia projektów, od konceptu, przez...

Studenci sportowcy na Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020

Za nami pełne emocji XXXII. Letnie Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020. W tych niecodziennych warunkach, spowodowanych pandemią, na arenach sportowych w Japonii do walki o medale stanęło 216 reprezentantów (103 kobiety i 113 mężczyzn) naszego kraju, z czego 69 osób na co...

Legitymacje studenckie ważne do 14 października!

W dniu 15 sierpnia 2021 r. zniesione zostało czasowe ograniczenie funkcjonowania uczelni wprowadzonego na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. Od nowego roku akademickiego Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje powrót do realizacji kształcenia w...