Telefon: 506 188 880
E-mail: sekretariat@psrp.org.pl

21 Paź

Kolokwium na studiach stacjonarnych może odbyć się w weekend

– Kiedyś, owszem, rozróżniano studia stacjonarne jako tzw. studia dzienne, na których zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, zaś studia niestacjonarne (zaoczne) jako studia w trybie weekendowym. Aktualnie jednak taka różnica nie funkcjonuje – wyjaśnia Justyna Rokita, Rzecznik Praw Studenta. Zapoznaj się z treścią całego artykułu!

READ MORE

23 Lut

Plagiat – czyli na co uważać  podczas pisania pracy dyplomowej, aby uniknąć konsekwencji utraty zdobytego tytułu

Od 1 października 2015  r., wskutek nowelizacji z 11 lipca 2014 r., zaczął obowiązywać  przepis nowo dodanego art. 167a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (zwana dalej „ustawą”), który nakłada na Uczelnie obowiązek sprawdzania prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych, współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych (art. 167a ust. 4). Co to w praktyce oznacza dla studentów? Nie mniej, nie więcej niż to, że w wyniku […]

READ MORE

4 Gru

Student w Internecie – czyli konsekwencje nadużywania „wolności słowa”.

Internet jest miejscem rozmów z przyjaciółmi, wymienianiem poglądów i opinii na różnego rodzaju forach internetowych czy miejscem wymiany wszelkiego rodzaju pomocy naukowych. Za awatarami i nickami bądź wprost pod własnym imieniem i nazwiskiem kryją się jednak prawdziwi ludzie– studenci, którzy podlegają nie tylko prawom lecz również i obowiązkom wynikającym ze złożonego ślubowania. Niniejszy artykuł zawierający odnoszący się do netykiety, nie jest zbiorem sztywnych nakazów lecz ma na celu uświadomienie, pouczenie i zwrócenie uwagi na pewne […]

READ MORE

13 Paź

Wpis warunkowy – jaki program studiów? Jak naliczyć opłaty?

Po zakończonej „kampanii wrześniowej” studenci, którzy uzyskali negatywne oceny z egzaminów poprawkowych lub egzaminów komisyjnych często stoją przed pytaniem „Czy mogę dalej studiować?” W niniejszym artykule omówione zostaną uregulowania prawne związane tzw. „wpisami warunkowymi” oznaczającymi konieczność powtarzania przedmiotu, semestru albo roku. Na początku należy wskazać jakie konsekwencje dla studentów wypływają z niezaliczenia wszystkich zaliczeń, egzaminów lub praktyk zawodowych obowiązujących w programie studiów w danym roku […]

READ MORE

23 Wrz

Wsparcie Rzecznika także telefonicznie

Do końca października poradę Rzecznik Praw Studenta Justyny Rokity będzie można uzyskać telefonicznie. Jej dyżur będzie trwał od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-18:00. W związku z pilnością wielu spraw, związanych z zakończeniem sesji i obroną prac dyplomowych, otwieramy infolinię do Rzecznika Praw Studenta. Przed kontaktem telefonicznym prosimy o przygotowanie dat i szczegółów sprawy. Telefonicznie można osiągnąć wsparcie tylko w zakresie problemów, które nie wymagają przeglądu dokumentów. [ct_button id=”button_85″ size=”small” […]

READ MORE

13 Sie

Niezłożenie w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego – jak uniknąć skreślenia?

Nadchodzący miesiąc wrzesień nieubłagalnie przypomina nie tylko o sesji poprawkowej, ale również o „odroczonych” egzaminach dyplomowych. Dla tych z Was, którzy nie zdążyli w terminie sesji letniej złożyć pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, wyznaczone zostały terminy wrześniowe. Niemniej jednak zdarzyć się może, że również w tym terminie niektórym z Was nie uda się dotrzymać zakreślonych w Regulaminie Studiów terminów. Jak należy postępować w takiej sytuacji dowiecie się z niniejszego artykułu.             […]

READ MORE

30 Lip

Nierozliczony indeks a opłaty i skreślenie z listy studentów

Wakacje to czas nie tylko odpoczynku po zakończonej sesji egzaminacyjnej, ale również czas uzyskiwania zaległych wpisów do indeksu oraz ostatecznego rozliczania semestru letniego. Niestety, ale w tym okresie do Rzecznika Praw Studenta trafia coraz więcej spraw związanych z bezprawnym naliczaniem opłat za „nieterminowe złożenie indeksu” oraz z wszczętymi postępowaniami o skreślenie z listy studentów, w związku z nieoddaniem w terminie indeksu do dziekanatu. Zarówno wspomniane opłaty, jak i skreślenie z listy studentów, są w opisanym przypadku całkowicie bezprawne. […]

READ MORE

1 Lip

Prawo do legitymacji między I a II stopniem a obowiązkowe składki ZUS (przy zawieraniu umów)

Sesja na studiach powoli dobiega końca, a studenci ostatnich lat albo przygotowują się do obron albo właśnie świętują zdobycie upragnionego tytułu. Dla przyszłych lub już obecnych licencjatów obrona jest jednak nie tylko stresem związanym z koniecznością podołania najważniejszemu egzaminowi na studiach lecz również stresem związanym z życiem zawodowym po jej odbyciu. Dodatkowo, świeżo upieczeni absolwenci studiów I stopnia (w tym również inżynierowie cieszący się swym tytułem już od końca semestru […]

READ MORE

21 Kwi

Dołącz do biura Rzecznika Praw Studenta!

Interesujesz się Szkolnictwem Wyższym? Nie są Ci obce tajniki procedury administracyjnej ? Chcesz robić na studiach COŚ więcej niż samo zdobywanie wiedzy teoretycznej? Chcesz pomagać innym? Aplikuj już teraz ! Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do odbycia bezpłatnych praktyk studenckich w Biurze Rzecznika Praw Studenta. Podczas praktyk zdobędziesz wiedzę oraz umiejętności praktyczne m.in. z zakresu instytucji szkolnictwa wyższego, procedury administracyjnej oraz procedury cywilnej. […]

READ MORE

1 Kwi

Nowa Rzecznik Praw Studenta od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia funkcję Rzecznika Praw Studenta pełni mgr Justyna Rokita, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Została powołana przez Radę Studentów na dwuletnią kadencję. Justyna Rokita ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Aktualnie jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Przez wiele lat była aktywnym samorządowcem studenckim, pełniła m. in. rolę przewodniczącej samorządu studentów UMCS, była także wiceprzewodniczącą Forum […]

READ MORE